– Og så er det sikkert detaljar som blir borte i den tabloide meiningsutvekslinga. Mange gongar når sånne ting blir tatt fram, les ein som regel berre overskriftene og ser ikkje heile historia før ein tar seg tid til å setje seg ordentleg inn i det, meiner Høgstad, som er dagleg leiar i Skjervøy-selskapet Arnøy laks.

Han er likevel tydeleg på at dei som oppdrettarar har eit ansvar for å ha god dyrevelferd i anlegga sine.

– Eg klarar ikkje å sjå at det er noko motsetningsforhold mellom det å ha frisk fisk og god fiskevelferd, og det å sikre god økonomi.