I mai i år var Mattilsynet på inspeksjon ved vestlandsoppdretteren Austevoll Melaks' lokalitet Klammerholmen. I etterkant fikk selskapet denne ordren:

«Dere må lage et system for håndtering av utslipp fra toalett slik at dere sikrer at utslipp fra toalett ikke kommer i kontakt med fisken i anlegget», heter det i vedtaket.

For under inspeksjonen fant etaten ut at utslipp toalettet ved anlegget havner i en septiktank på arbeidsflåten, som senere tømmes i sjøen.

– Utslipp av kloakk i sjø kan komme i kontakt med fisk i merdene og føre til at de som blir påført bakterier, virus eller parasitter som er smittsomme tilbake til mennesker som spiser fisken, skriver Mattilsynet.