Som Intrafish har omtalt tidligere, har Salmar hatt utfordringer på lokaliteten Finnvik i Troms. Et utbrudd av tenacibaculum, som forøket dødeligheten, ble etterfulgt av et innsig av perlesnormaneter i uke 51, som igjen førte til forøket dødelighet. I uke 2 kom det et nytt innsig av perlesnormaneter.

I løpet av perioden uke 51 til uke 5 døde det totalt 380.000 fisk og ytterligere 363.000 ble avlivet, skriver Mattilsynet i vedtaksbrevet. Mattilsynet skriver at total avgang (døde og avlivede fisk) har variert fra 0,31 til 24,44 prosent per merd.