Seniorrådgiver Fiskehelse, Mari Kjønstad, i fiskehelseselskapet Åkerblå opplyser til Intrafish at det observeres mindre perlesnormanet i januar kontra desember, men maneten er fortsatt en utfordring. Selskapet bistår oppdrettere på fiskehelse langs hele kysten.

– I vest ser vi mindre maneter enn tidligere, men det observeres fisk som har eldre skader etter manetene. I Midt-Norge er det generelt roligere enn det var, men det observeres fortsatt maneter i noen områder. Det er innslag av fisk med både eldre og ferske manetskader, sier Kjønstad.