Mandag ble det kjent at Mattilsynet har konkludert med at termisk avlusning av laks likevel ikke skal forbys. Med termisk avlusning menes at fisken behandles med vann som vanligvis er mellom 28 og 34 grader varmt. Det gjør at fisken føler smerte, og forsøker å flykte – noe som gjorde at Mattilsynet i 2019 vurderte å forby metoden.

– Den smerten må ses opp mot smerten i hele livsløpet i sjø. Så lenge det er behov for å behandle mot lus, må en velge den metoden som har størst effekt mot lus, og samtidig gir minst negativ effekt på fiskevelferd og fiskehelse.