Med våren kommer høyere sjøtemperaturer og dagene blir lysere. Da starter en intens vekstperiode hos både oppdrettslaksen og annen fisk. Når oppdrettslaks vokser fort og mye kan det føre til en stressreaksjon i cellene, skriver Havforskningsinstituttet (HI) på egne nettsider.

I en studie har forskere ved HI undersøkt hvordan en slik vekst påvirker laksens stoffskifte og helse.

Hver måned fra april til august tok forskerne prøver av 20 fisk fra et oppdrettsanlegg. I de resterende månedene frem til desember tok de prøver annenhver måned.

– Fra mai til august fant vi at såkalt oksidativt stress hos fisken økte, og 90 prosent av fisken fikk nedsatt syn, uttaler forsker Kristin Hamre på HI sine nettsider.

Nedbryting av vev i fiskekroppen

Rask vekst betyr også økt energiforbruk for oppdrettslaksen. Da frigjøres «reaktive oksygenforbindelser» (ROS) fra fiskens celler.

– For mye ROS kan bryte ned vev i fiskekroppen. Dette kalles oksidativt stress og påvirker laksens helse, forklarer forskeren.

Resultater fra studien viste at laksen opplevde økt oksidativt stress, og nedsatt syn. Foto: Eivind Senneset/ Havforskningsinstituttet

I tillegg til redusert syn viste resultatene fra studien forandringer i melaninflekker i fileten. Melaninflekker gjør at kvaliteten på fiskefileten blir dårligere, skriver HI.

Antallet melaninflekker var høyest i april, men ble redusert utover sommeren, opplyser HI.

– Hadde brukt opp lagrene

Oppdretterne beskytter laksen mot oksidasjon gjennom antioksidanter som tilsettes i fiskefôret, men forsøket viser at fisken bruker opp lagrene sine av disse antioksidantene når den vokser mye om våren.

– Vi så at i juni hadde fisken brukt opp lagrene sine av antioksidantene vitamin C og vitamin E. Samtidig økte mengden glutation, som er en antioksidant som fisken produserer for å beskytte seg selv mot den økte oksidasjonen, uttaler Hamre.

Spørsmålet er da om laksen trenger mer antioksidanter i fiskefôret. Det jobber HI-forskerne med å finne ut av.

– Før vi tilsetter mer må vi vite nøyaktig hvor mye laksen trenger, og om det er flere typer antioksidanter som kan være med å beskytte fôret og fisken, uttaler Hamre.