Torsdag klokken 12.30 la Riksrevisjonen med riksrevisor Karl Eirik Schjøtt- Pedersen i spissen fram en rapport etter at de har undersøkt myndighetenes arbeid med fiskehelse og fiskevelferd i havbruksnæringen. Der får myndighetene kritikk på en rekke områder.

Riksrevisjonen konkluderer med følgende:

  • Det er kritikkverdig at Nærings- og fiskeridepartementet med underliggende etater ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å bidra til å redusere de vedvarende utfordringene med sykdom og dårlig fiskevelferd i havbruksnæringen. Myndighetene har heller ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp negative konsekvenser av ny teknologi og nye driftsformer.