Ett avvik og et forbedringspunkt var funnene Mattilsynet presenterte i sin rapport etter å ha gjennomført konsernrevisjon hos Salmar.

Dette er den første revisjonen som Mattilsynet har gjennomført, og den første rapporten som er lagt ut offentlig. Dermed er vanskelig å sammenligne funnene i rapporten med resten av næringen. Strategidirektør i Salmar, Runar Sivertsen, forteller i en epost til Intrafish at selskapet har tilbakevist flere av vurderingene fra tilsynet.

– I et inngående tilsvar på syv sider har Salmar gjendrevet flere av tilsynets vurderinger.