Nå går hele verdikjeden sammen for å bekjempe problemet gjennom samarbeid og forskning, opplyser NCE Seafood Innovation i en pressemelding.

Denne uken møttes derfor oppdrettere, leverandørindustri, forskningsmiljø og akademia på Bømlo for å diskutere utfordringen fra sine ståsted.

- Det har vært et fantastisk seminar. Det er utrolig gøy å ha så bred kompetanse i hus. I NCE Seafood Innovation er vi opptatt av å legge til rette for dialog i hele verdikjeden, for å bidra til økt innovasjon og bærekraftig vekst og utvikling av sjømatnæringen. På møtet har vi tettet kunnskapshull og diskutert konkrete prosjekter vi kan søke om midler til, uttaler innovasjonssjef i NCE Seafood Innovation, Björgólfur Hávarðsson, i meldingen.

Møtet ble arrangert i samarbeid mellom Bremnes Seashore og NCE Seafood Innovation.

Deltakere på melaninseminaret på Bømlo denne uken. Foto: Peter Tubaas

Må forskere videre

- Melanin-flekker er et stort problem fordi det betyr tapte penger for de som bearbeider fisk, noe som igjen kan bety tapt anseelse ute i markedet. Hvis vi leverer fisk som viser seg å inneholde feil, vil det påvirke vårt gode navn og rykte på sikt, legger Hávarðsson til.

Espen Rimstad fra Norges miljø og biovitenskaplige universitet (NMBU) er en av dem som forsker på temaet.

- Melanin er en antioksidant som fisken produserer for å beskytte omgivende strukturer mot et eller annet innenfor melaninet. Det er mange hypoteser om hva som forårsaker melanin-flekker som produseres av melano-makrofager; enten det er PRV-virus, ribbensbrudd eller vegetabilske oljer. Vi har ikke funnet primærårsaken. Derfor må vi forske videre, og det er avgjørende at vi har en dialog med næringslivet om dette, uttaler Rimstad i meldingen.

Espen Rimstad fra NMBU snakket til forsamlingen på Bømlo. Foto: Peter Tubaas

Tette kunnskapshull

- Det er superviktig å høre hvordan næringen opplever dette kvalitetsavviket. Det er også interessant hva andre forskere sitter på av kunnskap og hvordan de ser på problemet. I tillegg har vi hatt med flere andre organisasjoner som har hatt noe å tilføye. Det har vært veldig nyttig, konstaterer deltaker Thomas Larsson fra Nofima.

Bremnes Seashore har levd med problematikken i mer enn 20 år.

Simon Nesse Økland Foto: Kjersti Kvile

- Konkret forventer jeg at møtet fører til at vi definerer de rette forskningsprosjektene, som vil tette kunnskapshullene i biologien og gjennom en praktisk tilnærming ta oss flere steg nærmere målet, som er å redusere melaninproblemet vesentlig, uttaler Simon Nesse Økland, utviklingssjef i Bremnes Seashore.