I 2021 er det bekreftet nær 70.000 rømte fisk fra norske oppdrettsanlegg, en sterk økning fra året før, da det var rett over 43.000 laks på rømmen. Men til sammenligning ble det registrert nær fire ganger så mye rømt fisk i 2019 som i 2021. Da ble det registrert nesten 270.000 fisk.

– Generelt ser vi at et flertall av hendelsene skjer i forbindelse med arbeidsoperasjoner, forteller seniorrådgiver Monika Haugland i kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet.

Rømningsstatistikken
  • Direktoratet mistenker at det faktiske rømmingstallet er høyere enn deres oversikt viser, og erfarer årlig at det er forekomster av rømt fisk som ikke kan knyttes til en rapportert hendelse.