Lusegrensen

Lusegrensen er i utgangspunktet 0,5 voksne hunnlus pr fisk. Fra 2017 ble grensen senket til 0,2 voksne hunnlus pr fisk i en periode.

Kilde: Barentswatch

I Barentswatch kan man følge lusesituasjonen helt tilbake til 2012. Disse tallene viser at antallet registrerte lokaliteter som går over lusegrensen for september måned i år ligger an til å bli historisk.

I uke 36 og 37 i perioden 2017 til 2020 har det vært over 30 lokaliteter over lusegrensen, men i år var det kun 18 tilfeller i både uke 36 og 37.

– Det er svært positivt at lusetallene er lave, men vi må se trender over tid for å kunne analysere årsaker. Det er vanskelig å se på trender basert på noen uker. Ser man en nedadgående trend over lengre tid, og gjerne over flere år – så er det enklere å konkludere. Det er de lengre periodene som gir indikasjoner, og videre kanskje svar. Likevel kan lavere sjøtemperatur, kortere produksjonstid i sjøen, avlusing før lusetallene blir for høye, større kapasitet til behandling og utslakting av problem merder være med å forklare nedgangen i lusetall i noen områder, sier Lise Rokkones, seksjonssjef fiskehelse og fiskevelferd i Mattilsynet.

Lise Rokkones Foto: Bent-Are Jensen

Fristen går ut neste uke

Frem til siste uken i september måned er det altså registrert 87 lokaliteter som går over lusegrensen. Dette er med utgangspunkt i uke 35, til og med uke 38 i år. Fristen for å rapportere lusenivået i inneværende uke, går ikke ut før i neste uke. Da vil man ha det endelige resultatet for september måned.

IntraFish har tatt utgangspunkt i uke 35 til uke 39 som følger av at det er et visst slingringsmonn på dagene i september som forskyves fra år til år. Det betyr at i uke 35 kan enkelte dager tilhøre august måned, og enkelte dager i uke 39 kan tilhøre oktober måned.

Man må tilbake til 2017 for å finne det laveste registrerte antallet lokaliteter som går over lusegrensen i denne perioden. Da landet dette tallet på 171 lokaliteter.

Det betyr at det må registreres under 84 lokaliteter som havner over lusegrensen i neste uke for at september måned i år kan bli historisk.

2012 var et luseår

Det ble registrert flest lokaliteter over lusegrensen i 2012, med 423 lokaliteter over grensen viser tallene i Barentswatch. I perioden 2012 til 2016 ble det registrert 200, eller flere lokaliteter som gikk over lusegrensen. Fra 2017 har tallet variert, både litt under 200 lokaliteter og litt over.

– Ser dere noen vesentlige forskjeller i de ulike produksjonssonene?

– Ja, lusetrykket kan variere mellom produksjonsområdene og også i de ulike sonene i produksjonsområdene. For eksempel har Finnmark og Nordland samme gjennomsnitt for kjønnsmodne hunnlus i år som i fjor for uke 37, mens det er høyere i Troms. Dette kan skyldes at noen enkeltlokaliteter har mye lus. Samtidig er det rapportert inn mer bevegelige lus i Finnmark og Troms, enn det som var i fjor, og rapportert mindre bevegelige lus i Nordland for uke 37, enn samme tidspunkt i fjor, forklarer Rokkones i Mattilsynet.

Hun forteller at det historisk sett er august, september og oktober som har høye lusetall.

– Vi følger ekstra godt med i disse periodene.

Bildet viser Trine Hansen og Bård Kildal fra Nova Sea som scorer velferd på laks under termisk avlusing i brønnbåt. Foto: Arkivfoto Havet AS

Opplever at det er et lusepress

I fjor kunne styreleder i Refsnes Laks, Ivar Refsnes, fortelle til Intrafish at det var et voldsomt lusepress. De lå blant annet over lusegrensen på lokaliteten Sandøya II i uke 36. Selskapet holder til i Stoksund i Trøndelag, i produksjonsområde 6 (PO6), som består av Nordmøre og Sør-Trøndelag.

I følge Barentswatch har ingen av lokalitetene til Refsnes Laks i PO6 lagt over lusegrensen i perioden uke 35 til uke 38 i år. PO6 har i perioden uke 35 til og med uke 38 i år hatt 13 lokaliteter som har meldt inn at de ligger over lusegrensen i PO6.

Jon Refsnes, administrerende direktør i Refsnes Laks, sier til IntraFish at de opplever at det er et lusepress.

– Men vi klarer å kontrollere det. Vi er i forkant og benytter oss av en Skamik. Der opplever vi god effekt på behandling, og fisken er sterk og fort tilbake i merd med høy appetitt etter behandling, sier Refsnes.

Teknologien skamik som Refsnes refererer til, er et verktøy havbruksnæringen bruker til avlusing av fisken.

Jon Refsnes i Refsnes Laks er ikke overrasket over lusepress på denne tiden av året. Foto: Refsnes Laks

Han er ikke overrasket over lusepresset.

– Vi er kjent med at det på denne tiden av året er et høyt lusepress, men vi har kontroll på situasjonen. Lusa er i høyeste grad til stede men så lenge vi er i forkant på behandling, er det en kontrollerbar situasjon, sier han.

Refsnes mener det hverken er verre eller bedre enn noen andre år, men at alt handler om kapasitet til å håndtere lusa.

– Vi vet at det er en utfordrende periode ved sensommer og gjennom høsten. Vi vet at denne perioden kommer, og det handler om å ha nok kapasitet til å håndtere lusa.

– For vår del har det ikke vært et stort avvik fra et gjennomsnittlig år, avslutter han.

___________________________________________________________________________________________________

Har du lyst til å lese flere nyheter fra sjømatbransjen?Prøv oss for 1 krone den første måneden