For tredje året på rad øker synker andelen av superiorlaks som blir slaktet. Det viser Fiskehelserapporten for 2023. Det betyr at mer fisk med sår blir slaktet og dermed klassifisert som produksjonsfisk. Noe som er ulovlig å eksportere uten feilretting i Norge.

Administrerende direktør i Mattilsynet, Ingunn Midttun Godal, fikk overraket fiskehelserapporten tirsdag og var klar på hva hun tenkte om funnene.

– Det er bekymringsfullt at andelen produksjonsfisk øker. Fra under 10 prosent for seks år siden til oppi 36,6 prosent på en enkeltuke i år, sa hun.