Onsdag publiserte Veterinærinstituttet sin årlige fiskehelserapport. «Fiskehelserapporten 2022 fra Veterinærinstituttet viser at en rekke sykdommer knyttet til intensiv produksjon og håndteringskrevende avlusning preger oppdrettsnæringen. Sår, gjelleproblemer og bakteriesykdommer bidro til at dødelighetsraten økte fra året før», heter det i rapporten.

Mye av problemene skyldes skader ved avlusning av fisk, eller følger av dette. I tillegg er det mer vintersår og kompleks gjellesykdom. Dødeligheten varierer, og er i snitt 16,1 prosent for laks i sjøfasen, opplyses det.

Karoline Skaar Amthor er fagsjef miljø og helse i bransjeorganisasjonen Sjømat Norge, og stort sett enig med Veterinærinstituttet.