– Det er klart vi både kan lære av og inspirere kvarandre. Vi samarbeider gjerne med produsentar av andre animalske produkt, skriv han i ein epost til Intrafish.

Det er administrerande direktør i Norsk kylling, Hilde Talseth, som tilbyr oppdrettsnæringa gode råd og hjelp til å betra fiskevelferd og omdømme.

– Kva tenker de om forslaget om å samarbeide meir når det kjem til fôr?

– Sjømat Norge har lenge jobba for at vi må auke produksjonen av nye fôrråvarer.