I en rapport fra Menon Economics og Nofima foreslås det å regulere oppdrettsnæringen vekst basert på dødelighet gjennom et trafikklyssystem. Det fikk ikke støtte av Sjømat Norge under presentasjonen av rapporten tirsdag ettermiddag. Bransjeorganisasjonen mener det blir et for lettvint svar på et komplisert problem.

– Ivaretagelse av helse er ikke synonymt med ivaretagelse av velferd, og dødelighet er ikke et adekvat mål på velferd, sa Karoline Skaar Amthor, fagsjef for miljø og helse, i Sjømat Norge, under presentasjonen av rapporten.