Veterinærinstituttet la nylig fram nye tall som viser at rundt 20 prosent av dødeligheten hos oppdrettslaks kan knyttes til avlusing.

– Tallene overrasker dessverre ikke. Temaet har vært debattert de to-tre siste år, men det er først nå at forskerne kan legge tall på bordet. Dagens avlusingsmetoder fører til uakseptabel høy dødelighet, sier administrerende direktør Robert Eriksson i bransjeorganisasjonen Sjømatbedriftene til IntraFish.

– Men kan dagens avlusningsregime være for strengt og uhensiktsmessig?

– Norge har verdens strengeste avlusningsregime. Mye tyder på at regimet i seg sjøl bidrar til unødvendig stor dødelighet i mærene.