I formiddag kom Fiskeridirektoratet med en endringsforskrift som umiddelbart trer i kraft. Saken har vært ute på høring med frist 1. april. Det kom inn 31 høringsuttalelser.

- Det er bra at det nye regelverket tydeliggjør ansvar og plikter også for leverandørene. Det vil bidra til forbedringer når det gjelder miljø, for eksempel plikt til å melde fra om rømming, noe som kan begrense slike uønskete hendelser, sier Eriksson til IntraFish.

Bra, bra, bra

- Men er det ikke på tide med slik innstramming?

- Vi hilser som sagt endringene velkommen.