Onsdag publiserte IntraFish synspunktene til den amerikanske forskeren som er rådgiver for den eneste norsk eide laksefôr-produsenten, Polarfeed, som har fabrikk i Loppa kommune i Vest-Finnmark.

Trushenski tar til orde for et paradigmeskifte innen produksjon av fôr til oppdrettslaks og -ørret; det vil si at hun mener at næringa må begynne å tenke og handle fullstendig annerledes når det gjelder fôr.

– Fôrindustrien har ikke forlatt biologien. Det ser ut som at paradigmeskiftet som denne amerikanske eksperten ønsker, er å gå tilbake til det fôret som ble laget for 40–50 år siden, skriver Leif Kjetil Skjæveland i en epost til IntraFish.