Torsdag la riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen frem Riksrevisjonens rapport om myndighetenes arbeid med fiskehelse og fiskevelferd i havbruksnæringen. Den overordnede vurderingen endte på kritikkverdig.

To av aktørene som får mest kritikk i Riksrevisjonens rapport er Nærings- og fiskeridepartementet og Mattilsynet, men også Veterinærinstituttet og Fiskeridirektoratet får kritikk.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) sier i en uttalelse til Intrafish at Riksrevisjonen har bidratt med en god og grundig rapport.

– La det være klart: Norsk oppdrettsfisk skal være frisk, og ha god velferd.