Slik svarer departementet, Mattilsynet og Veterinærinstituttet på Riksrevisjonens rapport: – Vi er enige i at vi trenger tettere samarbeid

Mattilsynet er enig, statsråden sier flere forhold var kjent fra før og Veterinærinstituttet har gitt beskjed i mange år. Slik svarer de på kritikken fra Riksrevisjonen.

– Vi er glade for at riksrevisor i sin fremleggelse var tydelig på at det er oppdretterne som har hovedansvaret for å ivareta velferden til fisken. Han peker også på Mattilsynets rolle og ansvar innen regelverket som gjelder, og at det er forbedringspotensial i det, sier Inge Næsset, direktør for regelverk og kontroll i Mattilsynet.
– Vi er glade for at riksrevisor i sin fremleggelse var tydelig på at det er oppdretterne som har hovedansvaret for å ivareta velferden til fisken. Han peker også på Mattilsynets rolle og ansvar innen regelverket som gjelder, og at det er forbedringspotensial i det, sier Inge Næsset, direktør for regelverk og kontroll i Mattilsynet.Foto: Thomas Brun / NTB Kommunikasjon
Publisert 9. June 2023, kl. 13.31Oppdatert 9. June 2023, kl. 13.31