Ved en svingete vei et stykke fra sommerbyen Kragerø ligger det som kanskje er Norges eldste settefiskprodusenter. Sørsmolt startet som en produsent av regnbueørret, inspirert av næringsaktører i Danmark. Det foregikk i seks dammer i et trappesystem som ble bygget i elven, og turister kunne betale for å fiske i dammene.

En egen tømmerrenne ble bygget for å unngå at bønder og skogeiere som fløtet tømmer skulle komme i konflikt med oppdrettet. Det var imidlertid utfordringer med både fiskesykdommer og tyvfiske, og på 1970-tallet lå bedriften brakk i noen år.