I høst blir det satt i gang et nytt voksenopplæringstilbud som fører fram til fagbrev som operatør i akvakultur, skriver Akvahub i en pressemelding fredag.

Det Leirvik-baserte selskapet i Sogn tilbyr eierne sine og samarbeidspartnere kompetanse og nettverk innen forskning, utvikling og innovasjon der bærekraft er grunnpilaren.

Skal tilby læreplasser

De ser et tydelig rekrutteringsbehov i årene framover, og sammen med Dale videregående skole og andre havbruksbedrifter skal de tilby læreplasser i akvakultur.

– Dette pilotprosjektet er spennende, og vi er spente på mottakelsen. Næringen så langt har vært svært positiv, uttaler Gro Fivelsdal, rektor ved Dale videregående skole.

Målet er at opplæringstilbudet skal bidra til at Vestland fylkeskommune sine ambisjoner for havbruksnæringen vil kunne realiseres.

– Bør søke innen 1. april

Tilbudet skal legge til rette for en fleksibel utdanning for voksne, der det er rom for lokale tilpasninger. Opplæringen skal veksle mellom teori og praksis med et tilbud som både er digitalt og samlinger ved Dale videregående skole, opplyser Akvahub i pressemeldingen.

Tilbudet er finansiert 50 prosent av Vestland fylkeskommune og 50 prosent av NAV.

– Ønsker man å skaffe seg kompetanse innenfor en viktig framtidsrettet næring, så bør man søke innen 1. april, uttaler Christian Vik fra Akvahub.