I løpet av høsten har det vært flere oppslag i nasjonale medier om hendelser der fiskevelferd og fiskehelse har vært tema. Oppmerksomheten merker fagfolkene selv på Veterinærinstituttet. Både media og investorer vil ha svar - fra dem.

– En del investorer har vist interesse i hva vi gjør. De er kraftfulle aktører i hvordan næringa skal utvikle seg og kan stille krav som få andre gjør. At de viser interesse for helse og velferd ser jeg på som veldig positivt, sier Edgar Brun, avdelingsdirektør for fiskehelse og fiskevelferd ved Veterinærinstituttet.