I fiskehelserapporten som Veterinærinstituttet publiserte 8. mars i år, oppgis bruken av antibiotika i 2021 til 949 kilo og bruken i 2022 til 429 kilo.

Det er en nedgang på nesten 55 prosent.

Torsdagens rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) oppgir antibiotikabruken i 2021 til 605 kilo. Det er 36 prosent lavere enn Veterinærinstituttets tall for samme år.

For 2022 opererer altså Veterinærinstituttet med 429 kilo mot FHI med 396 kilo.

Det er en differanse på knappe 8 prosent.

Forklaringen

– Hvordan forklarer dere forskjellen?

– Vi har ulike datakilder: FHI samler inn grossistdata og formølledata aggregert på år. Vi oppsummerer alle innrapporterte resepter til fisk, skriver seniorforsker og fagansvarlig legemiddelforbruk Kari Olli Helgesen i Veterinærinstituttet i en epost til IntraFish.

Fagsjef miljø og helse, Lone Flyvholm, i Sjømat Norge. Foto: Anders Furuset

Det samme svarer fagsjef miljø og helse, Lone Flyvholm, i Sjømat Norge:

– Veterinærinstituttet oppgir at de får deres tall fra VetReg som er en database for resepter som er lagt inn. Folkehelseinstituttet oppgir at de bruker salgsdata. Dette kan være en forklarende årsak, det vil si at det er skrevet resepter som ikke er brukt, svarer Sjømat Norges representant.

Lavt forbruk

Fagansvarlig legemiddelforbruk Kari Olli Helgesen i Veterinærinstituttet gleder seg over at tallene for antibiotika er lave i norsk akvakultur.

– Det er gledelig både med tanke på fiskehelse og omkringliggende miljø. Salgstallene for antibiotika har ligget relativt stabilt de siste ti årene. De årene som har ligget litt høyere, skyldes behandling av et fåtall matfiskanlegg med stor fisk, skriver Helgesen.

Hun gleder seg også over at for lusemidler er også tallene relativt lave.

– Det er gunstig for omkringliggende miljø. Lakselus er imidlertid fortsatt et stort problem og kontrolleres i stor grad med medikamentfrie metoder. Disse gir som en hovedregel flere fiskevelferdsmessige bivirkninger enn de medikamentelle behandlingene. Lav lusemiddelbruk er derfor ikke ubetinget gledelig for oppdrettsnæringa, skriver hun og minner om at resistens hos lakselus blir omtalt i resistensovervåkningsrapporten, som kommer til uka.