I fiskehelserapporten som Veterinærinstituttet publiserte 8. mars i år, oppgis bruken av antibiotika i 2021 til 949 kilo og bruken i 2022 til 429 kilo.

Det er en nedgang på nesten 55 prosent.

Torsdagens rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) oppgir antibiotikabruken i 2021 til 605 kilo. Det er 36 prosent lavere enn Veterinærinstituttets tall for samme år.

For 2022 opererer altså Veterinærinstituttet med 429 kilo mot FHI med 396 kilo.

Det er en differanse på knappe 8 prosent.

Forklaringen

– Hvordan forklarer dere forskjellen?

– Vi har ulike datakilder: FHI samler inn grossistdata og formølledata aggregert på år.