– Det er absolutt mulig å få ned dødeligheten. Vi ser jo på Midt-Norge at det er mulig å drive stabilt over flere generasjoner med fisk. Der har dødeligheten lagt på rundt 10 prosent. Men alt avhenger av to ting, sier Ole Folkedal til Intrafish.

Han er forsker hos Havforskningsinstituttet, som tirsdag kom med årets risikorapport for oppdrett 2023. Der har han vært med å sette sammen dødelighetsrisikoen i de 13 produksjonsområdene langs kysten. Den rapporten viser at dødeligheten er relativt stabil fra generasjon til generasjon i de fleste områdene.