Selskapet tilbakeviser påstanden om at det skal være fare på ferde og beskylder Staniford for «sensasjonalisme», ifølge det engelskspråklige nettstedet Fishfarming Expert.