Selskapet tilbakeviser påstanden om at det skal være fare på ferde og beskylder Staniford for «sensasjonalisme», ifølge det engelskspråklige nettstedet Fishfarming Expert.

Staniford viser til en rapport som ble offentliggjort tidligere i august av skotske fiskehelsemyndigheter, Fish Health Inspectorate. Den slår fast at ISAV HPR0 ble påvist i et anlegg ved Loch Spelve den 14. mai i år.

Avviser farevarsel

Ralph Bickerdike er sjef for fiskehelse og fiskevelferd hos Scottish Sea Farms, som er eid av norske Lerøy Seafood og Salmar.