– Lyregrunnen er en viktig lokalitet for oss i våre planer for havbruk fremover, opplyser kommunikasjonssjef Simon Nesse Økland i Bremnes Seashore til Intrafish.

De sårbare marine naturtypene sjøfjærbunn og korallskog skaper ekstraarbeid for oppdrettsselsakpets planer om en ny lokalitet nord for Stavanger. Men konsekvensene av oppdagelsene er per nå ukjent.

Før Bremnes Seashore får sette ut fisk på lokaliteten må de gjøre en ny kartlegging av sårbar natur, samt utarbeide en partikkelspredningsmodell for lokaliteten, utført av fagpersoner.

Da selskapet først fikk utslippstillatelse til lokaliteten Lyregrunnen ble ikke disse naturtypene oppdaget.