Han er veterinær og seniorkonsulent i Åkerblå, som er verdens største fiskehelseselskap. Sæther har 30 års fartstid i havbruksnæringa.

Vintersår opptar og påvirker oppdrettsnæringa i økende grad, og var også tema på det årlige Lofotseminaret, gjennom flere innlegg.

– Seiler vintersår opp som det største problemet i norsk havbruk?

– Det er vanskelig å si, men det er den dødsårsaken som de siste fem årene har vært i sterkest vekst. Sjukdommen påvirker fiskens helsetilstand i så stor grad at hele mærer med fisk må nødslaktes eller destrueres.