IntraFish omtalte den alvorlige fiskesykdommen infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) i mai, da Veterinærinstituttet første gang gikk ut og advarte om sykdommen som er påvist i Danmark og Finland. IHN er aldri blitt påvist her i