Tirsdag ble fiskehelserapporten for 2023 lagt fram av Veterinærinstituttet, der det kommer fram at totalt 100,5 millioner oppdrettslaks døde i fjor.

Veterinær og avdelingsdirektør for fiskehelse ved Veterinærinstituttet, Edgar Brun, er på Litteraturhuset i Bergen for å presentere rapporten. Han understreker det ikke er instituttet sin oppgave å si om dette er et høyt eller lavt tall, men medgir likevel:

– Jeg synes jo det er for mye, og vi synes næringen kan gjøre tiltak. Og for å si det slik så finnes det tiltak for å redusere dødeligheten.