Under ungdomskonferansen Framflyt, et pedagogisk virkemiddel i den videregående skolen i Måløy, delte Ervik Gruppen en helt spesiell nyhet tirsdag. Selskapet skal via eierskapet og samarbeidet med Husøy Fiskeriselskap og fiskebåtreder Rolf Bjørnar Tøllefsen på Senja, etablere et brønnbåtrederi.

Ervik Gruppen og Husøy Fiskeriselskap
  • Ervik Gruppen på Stadlandet, har sitt hovedvirke i linefiske gjennom selskapet Ervik Havfiske. Videre består gruppen av Supply-selskapet Nordic Marine med en rekke tjenester for havfiskeflåten.
  • Ervik Seafood er heleid av Ervik Havfiske gruppen, og er sjømatdivisjonen i gruppen, som eksporterer sjøfrossen fisk til markedet.