– Brutalt enkelt så skal vi se på effekten av lakselus på villaks, forklarer Ørjan Karlsen, seniorforsker ved Havforskningsinstituttet og prosjektleder for et tverrfaglig forskningsprosjekt som mandag fikk 45 millioner kroner fra Norges forskningsråd.

Tildelingen var en del av en pott på 208 millioner kroner fra Hav-programmet til Forskningsrådet. Karlsens prosjekt, «The hidden toll of lice», fikk desidert mest av den potten.

– Vi ble kjempeglade over den beskjeden, kolossalt inspirerende. Det gir oss en unik mulighet til å dypdykke i problemstillingen, sier han.