Under navnet «Torskeoppdrett – hva må forbedres?» gikk Fiskeridirektoratet gjennom en lang rekke utfordringer de ser med satsing på torskeoppdrett.

– Vi har sett på siste året - som har vært ganske krevende for noen aktører, men også forvaltningen, innledet assisterende fiskeridirektør Øyvind Lie da han holdt foredrag om torskeoppdrett under Aqua Nor.

Deretter gikk han gjennom hendelsene som har preget nyhetsbilde rundt oppdrettstorsk med negativt fortegn: