I 2019 kjøpte bærumsmannen Magne Røe og familien restene av et fallert røye-selskap i Tydal utenfor Trondheim. Stian Aspaas, som