Røye (også kjent som rør/røyr)
  • En fiskeart i laksefamilien som lever i ferskvann
  • Er utbredt i hele Norge, og er landets nest vanligste ferskvannsfisk
  • Det finnes også sjørøye, som vandrer mellom ferskvann og sjøen
Kilde: Store norske leksikon (SNL.no)