FoU

Se alle artikler

Steril laks har dårligere appetitt i varmt vann

Steril triploid laks kan benyttes i lakseoppdrett dersom den gis de rette miljøforholdene og får dekket sine ernæringsbehov.

Florian Sambraus disputerer 14. desember 2016, kl. for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen “Solving bottlenecks in triploid Atlantic salmon production. Temperature, hypoxia and dietary effects on performance, cataracts and metabolism”.

Det skriver Universitetet i Bergen i en pressemelding.

Denne avhandlingen kartlegger de beste oppdrettsforholdene for triploid laks. Forsøkene har vist at steril triploid laks vokser bedre eller likt som fertil diploid laks ved sjøvannstemperaturer mellom 3 og 12 °C, men får redusert appetitt tidligere enn diploid laks når temperaturen øker til 18 °C. Liten triploid laks (300 g) var mer tolerant for høy vanntemperatur enn stor triploid laks (2,5 kg). Samtidig hadde liten triploid laks lavere toleranse for lav oksygenmetning sammenlignet med både stor triploid laks og liten diploid laks. Når det er både høy temperatur og lav oksygenmetning er triploid laks mer utsatt enn diploid laks, og svake individer kan dø under slike forhold.     

Et annet problem som kan oppstå hos triploid laks ved høy temperatur er utvikling av katarakt (grå stær). Lidelsen kan påvirke synet og evnen til å ta til seg føde. Forsøkene i denne avhandlingen viste at triploid laks hadde mer katarakt en diploid laks, og at økt temperatur gav mer katarakt hos både diploid og triploid laks. Et tilskudd av aminosyren histidin i dietten reduserte kataraktutvikling hos både diploid og triploid laks. 

Avhandlingen viser at steril triploid laks kan benyttes i lakseoppdrett dersom den gis de rette miljøforholdene og får dekket sine ernæringsbehov.

I stipendiatperioden har Sambraus vært tilknyttet Universitetet i Bergen og ansatt ved Havforskningsinstituttet (arbeidssted Matre). Veiledere har vært Per Gunnar Fjelldal (HI) og Rune Waagbø (NIFES).