FoU

Se alle artikler

Millionavtale mellom FHF og SINTEF Ocean

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og SINTEF Ocean AS har inngått en avtale om gjennomføring av verdiskapings- og restråstoffanalyser i årene 2017 til 2019.

- Det er viktig å kunne se utviklingen i verdiskaping og tilgang til og bruk av restråstoff over tid, og ikke bare få øyeblikksbilder. Avtalen som nå er inngått sikrer at det skjer på flere viktige områder, sier forskningssjef Ulf Winther i SINTEF Ocean til IntraFish.

Totalrammen på avtalen er på 5,1 millioner kroner for alle tre årene. Winther mener interessen for verdiskapings- og ringvirkningsanalyser er større enn noen gang i sjømatnæringen.

- Analysene får frem hvor viktig næringen er nasjonalt, regionalt og lokalt og resultatene etterspørres og brukes av en rekke aktører, som enten er en del av sjømatnæringen eller som er berørt av den, sier han.

Avtalen inkluderer årlige analyser av verdiskaping og ringvirkningsanalyser på nasjonalt nivå og med perspektiv fra fiskeflåten. I tillegg sikrer avtalen en analyse av leverandørnæringen i 2017 og 2019, noe som medfører at man kan se utviklingen over år også der. Analysene skal gjennomføres av SINTEF Ocean i samarbeid med SINTEF Teknologi og samfunn.

- Bruken av restråstoff fra sjømatnæringen representerer allerede store verdier og enda større framtidige muligheter og er et godt eksempel på en sirkulær økonomi i norsk næringsliv. Også her representerer den inngåtte avtalen at man får utvidet tidsseriene og kan se utviklingen i tilgang til og bruk av restråstoffet, sier Winther.

Analysene vil bli gjennomføre i et samarbeid mellom SINTEF Ocean og Kontali Analyse.

Delprosjektene som dekkes av avtalen er:

  1. Nasjonal betydning av sjømatnæringen - en verdiskapingsanalyse
  2. Fiskeflåtens bidrag til samfunnsøkonomisk verdiskaping
  3. Ringvirkningsanalyse for teknologi- og serviceleverandører til sjømatnæringen
  4. Analyse av tilgang og anvendelse for marint restråstoff i Norge
  5. Utvikling av presentasjon og kommunikasjon

SINTEF Ocean er allerede godt i gang med å samle inn data i de to første prosjektene, og de første tallene vil bli presentert på Sjømat Norges årsmøte i Tromsø i april. Helt ferdige med årets tall skal de være i juni.

- Alle prosjektene har det vært jobbet med tidligere i større eller mindre grad, men nå er det på plass en avtale som går over flere år slik at en slipper å søke midler for hvert år. Og vi håper at disse seriene skal fortsette videre, også utover de tre årene det nå er gitt finansiering til. Vi mener det er viktig å sikre kontinuerlige serier, sier Winther.

Det siste prosjektet det er gitt støtte til er å utvikle en måte å formidle resultatene av analysene, slik at også «mannen og kvinnen i gata» forstår dem.

- Ofte blir dette bare en masse tall, og det er viktig å få til en presentasjon som kan bli forstått av alle. Det vil være med å skape forståelse for hvor viktig næringen er, mener Winther.