FoU

Se alle artikler

Mye forskningspenger til norske bedrifter

12 av 20 prosjekter i en internasjonal utlysning er norske.

Norske havteknologimiljøer får tildelt 7,1 millioner euro, som tilsvarer drøyt 70 millioner kroner til prosjekter som skal utvikle ny teknologi til bruk i havnæringene.

Pengene kommer fra det internasjonale havteknologisamarbeidet MarTERA (Marine and maritime technology for a new era) der Norge deltar sammen med 14 andre land.

– Dette bekrefter at norske teknologibedrifter som satser på havet, markerer seg internasjonalt. Ambisjonen er at Norge skal være best på hav, og dette viser at det er store muligheter for flere norske bedrifter fremover, sier næringsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Utlysningen gjaldt prosjekter der partnere fra minst to land skulle samarbeide om å utvikle havteknologi for å møte behov innenfor fem satsingsområder:

  • Miljøvennlige maritime teknologier
  • Utvikling av nye materialer og konstruksjoner
  • Sensorer, automasjon, overvåkning og observasjoner
  • Avanserte produksjonsprosesser
  • Trygghet og sikkerhet

Alle prosjektene har samarbeidspartnere fra minst to land, og både forskningsmiljøer og bedrifter som deltagere. Blant de norske partnerne er til sammen 12 bedrifter representert, fra helt små bedrifter til mellomstore og store foretak.

Det er særlig innenfor området sensorer, automasjon, overvåkning og observasjoner de norske miljøene har lykkes, men det er også innvilget støtte til prosjekter på miljøvennlig maritim teknologi, trygghet og sikkerhet, og utvikling av nye materialer, heter det i meldingen.

NTNU og Sintef deltar i åtte av de 12 norske prosjektene som har fått støtte.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.