FoU

Se alle artikler

Lovende nye resultatet med ferskvannsfoss ved behandling mot lus

Tidligere forskning viser at bruk av ferskvannsfoss gir økt effekt av lusebehandling. Ny forskning på denne behandlingsmetoden viser oppløftende resultater.

Det melder Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond (FHF).

Forskingen på bruk av ferskvannsfoss som en del av lusebehandlingen har vært todelt. I den første fasen av prosjektet ble det testet om en foss av ferskvann kan utgjøre en slik mekanisk men samtidig skånsom behandling for å «effektivisere ferskvannsbehandling som miljøvennlig metode mot lakselus, gjennom å redusere nødvendig oppholdstid i ferskvann og/eller øke avlusningseffekten».

Resultatene av forskningen var svært lovende. I forsøket oppnådde man bedre avlusningseffekt på tre timers ferskvannsbehandling etterfulgt av foss, enn på åtte timer ferskvannsbehandling uten foss. I forsøket ble det målt velferdsmål i 14 dager etter behandling. Det ble ikke funnet effekter av fossen på noen velferdsmål, og en konkluderte med at behandlingsintensiteten trolig kunne økes.

I fase to av prosjektet ønsket man å se på hvilke trykk på fossen som ville gi best resultater. I tillegg ønsket man å inkludere thermobehandling.

Resultatet av dette studiet viser at kombinasjonen med foss ga i alle tilfeller større reduksjon av lus, både fastsittende og bevegelige, sammenlignet med henholdsvis ferskvannsbehandling eller thermobehandling alene.

Derimot så viste det seg at trykk over 0,7 bar og gjentatte behandlinger ga noe økt skjelltap. Man fant ingen effekt på andre velferdsindikatorer man så etter, slik som sår, blødninger, vekst og dødelighet.

«Dette er lovende resultater og kan gi redusert behandlingstid og bedre fiskehelse ved thermo- og ferskvannsavlusninger», skriver FHF i en pressemelding.

Studien er et FHF prosjekt ledet av Havforskningsinstituttet (HI), og prosjektet vil bli presentert på Lusekonferansen i Trondheim i januar.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.