FoU

Se alle artikler

- Håper trenden fortsetter i 2018

Rømmingstallene for laks og ørret gikk kraftig ned i 2017. - Fjoråret var bra med tanke på rømming, og håpet er at trenden fortsetter i 2018, fremhever direktør Øyvind Lie ved kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet.

Lie viste til rømmingstallene for 2017 som viser at det rømte 9.964 laks. Det var en kraftig nedgang fra 2016 da tilsvarende tall var 127.876 laks. I alt var det 26 rømmingshendelser med laks i 2017.

- Det er kjekt å se på tallene for 2017. Antall episoder har ikke gått mye ned sammenlignet med 2016, da det var 36 episoder, og det viser kanskje at næringen er flinkere til å rapportere inn nestenhendelser. Det næringen har gjort med tanke på rømming er bra i 2017, og vi håper at denne trenden fortsetter også i 2018, sa Lie på AqKva-konferansen i Bergen torsdag.

Rømmingsstatistikken viser videre at det rømte kun 5.806 regnbueørret i løpet av 2017, mot 62.293 regnbueørret året før. Skåret i gleden var en rømming av kveite der 50.000 fisk rømte ved en hendelse i 2017. Året før var det 726 kveiter som rømte.

- Hendelsen med rømming av et stort antall kveite er selvsagt uheldig både for dem det gjelder og systemet rundt, og det var lite gjenfangst. Vi må prøve å lære av slike episoder slik at det ikke skjer igjen.

Fantastisk interesse

Lie orienterte også om arbeidet Fiskeridirektoratet gjør med hensyn til behandling av søknader om utviklingstillatelser.

- Utviklingstillatelsene er en spenstig og fremtidsrettet ordning. Vi fikk et relativt heftig antall søknader, som viser en fantastisk interesse fra næringen. Det store antallet søknader gir noen utfordringer både for oss, søkerne og departementet. Alle søkerne er selvsagt utålmodig og vil ha en rask behandling av sin søknad så de eventuelt kan komme i gang med sitt konsept. Det er en naturlig reaksjon, mener Lie.

Statusen nå er at fem tilsagn er ferdig behandlet, 25 avslag er ferdig behandlet i Nærings- og fiskeridepartementet. Det står igjen 67 søknader og det er cirka 10 søknader under behandling.

- I en slik prosess er ikke klager unntaket, men regelen. Det har ført til at utviklingstillatelser også er blitt en vekstnæring for advokatbransjen.

Direktoratet skal behandle søknadene som er kommet inn, mange henvendelser om innsyn i søknadene og klager på avslag.

- Vi skal ikke bare føyse gjennom søknadene, vi skal følge retningslinjer, sørge for at alle behandles likt og bruke tid på hvert vedtak. Vi er opptatt av å kjøre en åpen linje i denne prosessen. Samtidig jobber vi for å øke tempoet, og gjør så godt vi kan for å få til det, påpeker Lie.

Han opplyser også at det ser ut til at en allerede mot slutten av året kan få inn den første søknaden om konvertering av en utviklingstillatelse til vanlig tillatelse.

- Det vil være en milepæl i seg selv. Vi vil fortsatt ha mange åpne merder fremover, men når vi ser tilbake på hva vi har lært av denne ordningen, så ser vi at det er med på å drive næringen videre.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.