FoU

Se alle artikler

Skal forske på felles lusestrategi

Blue Planet har fått i oppdrag av FHF å lede et prosjekt for å vurdere hvordan koordinerte strategier kan bidra til å holde lave lusenivåer med så lite behandling og håndtering som mulig i Rogaland.

Samarbeidspartnere i prosjektet er Veterinærinstituttet, Norsk Regnesentral og Proactima sammen med næringen i Rogaland. Prosjektet er akkurat igangsatt og vil pågå i hele 2018, skriver FHF i en pressemelding.

Hovedmålet i prosjektet er å dokumentere hvordan best lykkes med å holde vedvarende lave lusenivå ved å kombinere økt fokus på forebyggende tiltak samt målrettet bruk av behandling, basert på modellverktøy som gir fortløpende oversikt over luseutvikling. Rogaland er valgt som pilotområde ut fra geografisk plassering med lite påvirkning fra andre regioner.

LES OGSÅ: Fiskehelsenettverk samarbeider om lusetelling

Oppdrettsaktørene gjennomfører felles lusestrategi og alle anlegg vil delta aktivt og dele informasjon om både produksjonsdata og lusetall. Denne informasjon vil bli satt sammen med blant annet strømmålinger, temperatur og saltnivå i sjøen.

I prosjektet ønsker man også å få frem kunnskap om hvilke tiltak som gir best effekt på å holde lusenivå nede lengst mulig i regionen, og om enkelte lokaliteter eller soner er ugunstige med hensyn til lakselus. Målsetning er at resultatene som kommer ut skal være så konkrete at de kan overføres til andre regioner.

– Ved å systematisere erfaringer med hva som fungerer og ikke fungerer ved gjennomførte strategier og bruk av varslingssystemer i Rogaland, vil hele næringen ta lærdom av, og lokalt kunne tilpasse forebyggende strategier mot lakselus, skriver FHF.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.

Se Også


Luseteljaren

I 2013 gjekk opprettsselskapa i Hardanger saman for å sikre ei uavhengig ordning og ei kalibrering av måten å telje lus på. Ordninga vart ein suksess, og i dag har alle fiskehelsenettverk i heile Hordaland og Rogaland innført ordninga.