FoU

Se alle artikler

Håper dette skal hjelpe til i kampen mot lakselus

Et eget rør sammen med luseskjørt skal holde lakselusen unna fisken.

Fjord Miljø og Salmar Farming samarbeider om gjennomføringen av prosjektet. Målet er å produsere en generasjon laks uten håndtering på grunn av lakselus, heter det i en pressemelding fra FHF.

Fjord Miljø har utviklet et eget rør, «Strømmen-røret». Det fungerer som et ventilasjonsanlegg, og målet er å opprettholde et merdmiljø der fisken kan spise vokse og trives, samtidig som den blir skjermet mot lakselus, skriver Tekfisk.

Røret skal kombineres med et luseskjørt på åtte meter.

Systemet inkluderer automatisert styring basert på målte miljøparametere for å sikre optimal fiskevelferd og optimalt energiforbruk.

Kontinuerlig logging skal gi innsikt i forholdene for fisken og hvordan røret bidrar.

– Det er behov for å finne metoder som sikrer og dokumenterer at fiskene har et godt miljø til enhver tid, sier Sven Jørgen Strømmen, gründer i Fjord Miljø i meldingen.

Prosjektet skal dokumentere merdmiljøet og fiskevelferden for laks og rensefisk gjennom hele produksjonssyklusen.

Møreforsking Ålesund er ansvarlig for uavhengig dokumentasjon av resultat i prosjektet.