FoU

Se alle artikler

Kan bli for store luseutslipp i Altafjorden

Nye forskning fra Altafjorden viser at selv om alle oppdrettsanleggene holder seg innenfor den lovbestemte grensen på hvor mange lakselus per fisk de kan ha i anlegget, kan utslippene bli så store at vill laksefisk skades.

I tillegg vil det i mange tilfeller være stor transport av lus mellom oppdrettsanleggene i fjorden, og en betydelig andel av luselarvene kan havne innenfor grensen til den nasjonale laksefjorden, skriver Havforskningsinstituttet (HI) på sine nettsider.

Resultatene kommer frem i et forsøk der Havforskningsinstituttet sin lusemodell ble brukt for å undersøke hvordan lus fra oppdrettsanlegg fraktes rundt med strømmen i Altafjorden, og er nylig publisert i ICES Journal of Marine Science.

– Modellen beregner hvordan strøm, saltinnhold og temperatur varierer i fjorden fra time til time. I forsøket brukte vi modellen til å undersøke hvordan strømmene transporterer lakselus mellom oppdrettsanlegg i Altafjorden, sier Jofrid Skardhamar som er forsker ved HI.

Resultatene viser at noen anlegg er mer sentrale smittekilder enn andre. De viser tydelig at i tillegg til mengde lus, er både anleggene sin plassering i forhold til hverandre og strømforholdene i fjorden avgjørende for hvor stor sjanse det er for at lus smitter mellom anleggene. Ved å ta hensyn til dette når oppdrettsanlegg skal lokaliseres, kan sjansen for smitte mellom anlegg og den vernede innerste delen av Altafjorden minimeres, skriver HI.

– Nå som vi har undersøkt hvor strømmene i Altafjorden kan frakte spredningsstadiene av lakselus kan vi også se hvor det er størst risiko for at villfisk kan bli smittet. Dette viser også detaljert hvordan effekten avhenger av anleggenes plassering og hvor mye luselarver de slipper ut, forteller Skardhamar på nettsidene.

Forskerne ser at en overraskende stor andel av lusene som klekkes i oppdrettsanlegg i Altafjorden havner i den indre delen som er vernet som nasjonal laksefjord.

– Vi har sett at det til tider er relativt stor transport av lakseluslarver inn til den indre delen av Altafjorden. Igjen er lokaliseringen av anleggene avgjørende for hvor stor andel av larvene strømmen transporterer inn i den nasjonale laksefjorden, forteller hun.

Forskerne gjorde også en simulering av hva som ville skje dersom alle anleggene hadde like mye lus som anlegget med mest lus på oppdrettsfisken sommeren 2015. Selv om dette anlegget hadde mest lus per fisk, holdt det seg hele perioden under tillatt grense.

– Resultatet viste at dersom det skjer i virkeligheten, så vil store deler av Altafjorden, inkludert store deler av den vernede delen av fjorden, få så høye konsentrasjoner av lakseluslarver at de vil være til skade for de ville laksefiskene, sier Skardhamar.

Forsøket i Altafjorden er gjort som en del av det såkalte Nordlus-prosjektet finansiert av Regionalt Forskningsfond Fondsregion Nord-Norge, og er nylig publisert i ICES Journal of Marine Science.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.