FoU

Se alle artikler

Denne skal hjelpe laksen til å unngå lusa

– Dette er første gang kuppelmerd-metoden er testet ut i større skala, sier forsker Frode Oppedal ved Havforskningsinstituttet.

En kuppelmerd gir fisk som står dypt tilgang på luft i en kuppel som senkes ned med merden. Kuplene kan minne om lokket til et syltetøyglass, med flat bunn og rette kanter, skriver Tekfisk.

– Uten tilgang på luft vil flyteevnen minke og laksen kan få velferdsutfordringer som dårlig appetitt og vekst, og skader på snute og skinn, sier Oppedal til Havforskningsinstituttets hjemmeside.

Pilotforsøk

Fra andre studier har man sett at oppdrettslaks som går dypt i merden får mindre lakselus. Forskere ved Havforskningsinstituttet har nå gjort pilotforsøk for å undersøke hvor godt laksen trives i en nedsenkbar kuppelmerd, og hvor stor luftkuppel som trengs.

Først undersøkte forskerne hvor stor kuppel fisken trenger. Det ble gjort forsøk med kupler på 1, 2, 3 og 4 meter i diameter. For fiskegrupper på 10.000 – 30.000 laks ga en kuppel med 3 diameter og 10 centimeter lufthøyde best resultat.

– Med den største kuppelen så vi at fisken raskt tok den i bruk, og etter hvert som fisken hadde lært seg prinsippet kunne den også klare seg med en mindre kuppel, sier Oppedal.

Stor fisk likte seg ikke

På 10 meters dyp med tilgang til en kuppel som hadde 10 centimeter lufthøyde observerte forskerne fisken ved hjelp av ekkolodd og flere kamera. Forskerne gjorde forsøk over 5-7 uker med flere identiske fiskegrupper, som bestod av 10.000 laks i størrelsen 0,4 – 1,6 kilo.

– Denne fisken klarte seg fint. Den svømte i normal hastighet, og vokste og utviklet seg slik den skal, forteller Oppedal.

Derimot klarte ikke større fisk seg like godt. I et annet pilotforsøk med samme antall fisk, men denne gangen slakteklare laks på 4,7 kilo, fikk noen fisk velferdsutfordringer. Etter 14 dager måtte forsøket stoppes fordi forskerne observerte at bortimot 20 prosent av fisken viste unormal atferd, og en del hadde fått sårskader.

4d97d738ba37864922174c116e343f57 Skisse av hvordan en nedsenket merd med luftkuppel kan se ut Foto: Nagell3D / Havforskningsinstituttet