FoU

Se alle artikler

Vil ha mer kunnskap om hvordan havbruksnæringen kan redusere sitt plastavfall

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond har satt av 5 millioner til økt kunnskap om hvordan havbruksnæringen kan redusere sitt plastavfall.

Utlysningen er delt i to tema:

  • Tema 1: Hvordan kan norsk sjømatnæring redusere sine utslipp av plast og mikroplast, og hvilke utfordringer og løsninger finnes knyttet til utslipp av plast og mikroplast fra næringen?
  • Tema 2: Kunnskap om forekomst av mikroplast og nanoplast i fisk

FHF har satt av inntil 5 millioner kroner totalt for denne utlysningen, 3 millioner for tema 1 og 2 millioner for tema 2.

Forutsatt at de oppfyller kriteriene for utlysningen og får tilfredsstillende evaluering tar FHF sikte på å etablere inntil tre prosjekt for hvert tema, melder FHF.