FoU

Se alle artikler

Forskningsrådet med flere nye utlysninger innen havbruk

Ett prosjekt kan få inntil 34 millioner kroner.

Dette prosjektet er innen området prosessering, bioraffinering og anvendelse av tare, og skal etablere en kunnskapsplattform, melder Forskningsrådet.

Prosjektet kan ha en varighet på 4 til 5 år og skal utvikle samhandling og innovasjoner langs verdikjeden som muliggjør satsing på storskala prosessering og bioraffinering av makroalger.

I tillegg lyses det ut inntil 76 millioner til nye forskerprosjekter innen havbruk.

Samfunnsperspektiver, forvaltning og marked er prioriterte temaer, skriver Forskningsrådet. I tillegg videreføres satsingen på fiskehelse, produksjonsbiologi, fiskeernæring, genetikk, avl og foredlingsteknologi.

82 millioner til marin forskning som handler marine økosystemer og konsekvensene av ulike menneskelige påvirkninger lyses også ut. Bærekraftig høsting og verdiskaping, forvaltning og samfunnsperspektiver er også prioriterte områder, skriver Forskningsrådet.

Alle utlysningene har søknadsfrist 12. september.