FoU

Se alle artikler

Fiskeridirektoratet med nytt avslag på utviklingstillatelse

Selskapet søkte om et todelt påvekstanlegg i sjø, men har fått avslag fra Fiskeridirektoratet.

Fakta om utviklingstillatelser

  • Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer.
  • Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.
  • Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.
  • Etter endt prosjektperiode kan tillatelsene, etter visse kriterier, konverteres til ordinære tillatelser – mot et vederlag på 10 millioner kroner per tillatelse (KPI-justert).
  • Ordningen med utviklingskonsesjoner er i første omgang etablert som en prøveordning i to år. Søknadsfrist var 17. november 2017.
  • Totalt kom det inn 104 ulike søknader om totalt 898 tillatelser. Flere selskaper leverte mer enn én søknad. Søknadene behandles løpende. Av søknadene som er blitt behandlet så langt, har de fleste fått avslag og/eller avkortet antall innvilgede tillatelser.
  • Fiskeriministeren har antydet at det kan bli en ny runde med mulighet for å søke utviklingstillatelser, men at kriteriene blir «mer spisset».

Kilde: Fiskeridirektoratet / IntraFish.no

Anlegget har to faser, en som består av et lukket system for smolt fra rundt 100 gram opp til 700 gram. Andre fase er produksjon i en nedsenkbar merd, hvor fisken skal stå til slaktestørrelse. Det kom frem da selskapet søkte om utviklingstillatelser.

Konseptet skal kunne utvide arealene som kan benyttes til oppdrett, både i fjorder og ytre farvann, og skal kunne være på mer eksponerte områder.

I en oversikt fra Fiskeridirektoratet kommer det frem at selskapet er det 42. som får avslag.

Arctic Seafood Group er restene av torskeoppdretteren Codfarmers. Selskapet er 100 prosent eid av Friendmall Limited, som er selskapet til Morpol-grunnleger Jerzy R. Malek.

Selskapet har også søkt om tre utviklingstillatelser for konseptet Intelli-Aqua. Denne søknaden er foreløpig ikke behandlet.

IntraFishs oversikt over søknader og status finner du HER

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.