FoU

Se alle artikler

Nye kostholdsråd for laksen

Laks trenger mye mer av enkelte vitaminer enn det som har vært anbefalt. Et forskningsprosjekt har gitt nye anbefalinger på nivå av vitaminer i fôr til laks.

Tidligere var mesteparten av fôret til oppdrettslaksen basert på fiskemel og fiskeolje, mens det nå ofte er 70 prosent plantebasert.

Planter inneholder også vitaminer og mineraler. Men laksen klarer ikke å ta opp vitaminene og mineralene fra planter like effektivt som de gjør fra marine kilder.

Trodde ikke det de så

Nå har et forskningsprosjekt ledet av Havforskningsinstituttet (tidligere NIFES) med Kristin Hamre som prosjektleder vist at for noen av mineralene og vitaminene som er studert, ligger de gamle anbefalingene langt under de reelle behovene, melder Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), som har støttet prosjektet.

– Vi trodde neste først ikke det vi så, uttaler Hamre.

Det viste seg nemlig at fisken trenger fire ganger så mye niacin og dobbelt så mye B6 som tidligere anbefaling.

Vitamin C og E, vitamin B6, pantoten og niacin var de vitaminene der status i fisken var påvirket av fôret.

ec289a1d5713a165f6130d0405acf1c8 Nye vitaminråd. BG. Foto: FHF

Lavere vekst

Når det gjelder mineralene, var det forskjeller i status mellom gruppene for Cu, Zn og Se. Nye verdier ser ut til å stemme med det som også ble funnet i et tidligere EU-forsøk, men data herfra er ikke oppsummert ennå.

Det var noe lavere biomassevekst hos laksen som fikk fôr basert på de gamle anbefalingene av mikronæringsstoffer. Det ble også gjort sammenligninger mot et kommersielt fôr fra Biomar som ga like god biomassevekst som fôret med ny sammensetning av vitaminer og mineraler. Biomassevekst er summen av bedre vekst og mindre dødelighet og det var ingen signifikant effekt på disse to faktorene alene.

Oppsummert var det en tendens til høyere sløydvekt og signifikant mindre hardhet og større muskelceller i fisk gitt fôr med ny vitamin- og mineralsammensetning sammenlignet med fôr med nåværende anbefaling, skriver FHF.

– Tidligere kunne man bruke et helt karriereløp på denne typen undersøkelser. De nye metodene gjør at vi kommer mye raskere i mål. Likevel er dette kun en screening og det vil være nødvendig å gå dypere inn å studere enkeltstoffer senere, sier Hamre i meldingen.