FoU

Se alle artikler

Nytt forskningsprosjekt skal finne ut mer om yersiniose

Målet er å få mer kunnskap om bakterien yersiniose og de smittemessige faktorene hos laks i Midt-Norge.

Prosjektet har navnet «Yersiniose: Utredning av økende forekomst hos norsk oppdrettslaks i sjøfasen», og skal gjennomføres av Veterinærinstituttet med støtte fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

Snart klar med virus som skal bekjempe bakterier i oppdrett

Les mer

Yersiniose, også kalt rødmunnsyke, forårsakes av bakterien Yersinia ruckeri, og er i Norge forbundet nesten utelukkende med sykdom hos laks. Yersiniose er i utgangspunktet å regne som en ferskvannssykdom, men de siste 2–3 årene har det vært en betydelig økning i antall påviste utbrudd hos laks i sjø, særlig i Midt-Norge, melder FHF.

Ny FHF-rapport om yersiniose

Les mer

En hovedmålsetning i prosjektet er å identifisere årsaksforhold i forbindelse med yersiniose hos sjøsatt laks, og da særlig sent i sjøfasen. Videre skal det utvikles et sensitivt verktøy for påvisning av bakterien som skal brukes til å undersøke utbredelse og omfang av viktige stammer av bakterien i både settefisk- og matfiskanlegg i Midt-Norge. Det er også en uttrykt målsetning å utvikle en smittemodell for både fersk- og saltvann, slik at det er mulig å teste ulike faktorer som kan utløse sykdom.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.