FoU

Se alle artikler

Ny doktoravhandling: Lakseskinnet kan fortelle om fiskens velferd

Lene Sveen disputerer 30. november for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Aquaculture relevant stressors and their impacts on skin and wound healing in post-smolt Atlantic salmon (salmo salar L.)».

– Har laksen det bra under intensiv produksjon i lukkede oppdrettssystemer? Resultatene fra doktoravhandlingen til Lene Sveen viser at lakseskinnet gjenspeiler oppdrettsmiljøet og dermed kan fortelle noe om laksens velferd, skriver Universitetet i Bergen.

Her kan du lese et intervju med Sveen hos Tekfisk.

I lukka systemer kan høy biomasse være med på å øke lønnsomheten i produksjonen. Høy biomasse og trenging av fisk kan også oppstå i perioder før sortering, vaksinering og behandling. Forskningsresultatene viser at laksen ser ut til å takle høy biomasse (75 kg/m3) så lenge vannkvaliteten er god nok.

Dersom biomassen øker eller vannkvaliteten reduseres aktiveres slimproduksjonen og immunresponser i skinnet. Dersom laksen i tillegg får sår eskalerer effektene. Immunresponsen i sårene øker og over tid forsinkes sårhelingsprosessen, bl.a. dannelse av skjell og bindevev. Alt i alt tyder resultatene på at høy biomasse selv i korte perioder påvirker laksens immunsystem og evne til sårheling.

Personalia

Lene Sveen bor i Ås kommune med samboer og barn. Sveen er født i Oslo, og oppvokst i Oslo/Akershus.

Sveen har en bachelor (2007) og en mastergrad fra Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Etter mastergraden jobbet hun fire år som lærer i Osloskolen, to av årene var under ledelsesutvikling programmet Teach First Norway. I 2014 startet hun med doktorgradsarbeidet ved Universitetet i Bergen (UiB) og forskningsinstituttet Nofima.