FoU

Se alle artikler

Viktig å passe på balansen mellom fett og protein i laksefôr

Økt protein/fett-balanse i fôr til laks stimulerer vekst og gir høyere slakteutbytte. Det kommer frem i ny doktorgrad.

Rúni Weihe i Havsbrún på Færøyene viser i sin doktorgrad ved NMBU at protein/fett-balansen i fôr til laks i sjø har stor påvirkning, både på fôrutnyttelse, vekst og spiselig vare.

Resultater fra to storskala forsøk på Færøyene over hele sjøfasen, samt to småskala forsøk på Ekkilsøy har vist at:

  • Laks gitt et fôr med høyt protein/fett forhold gjennom sjøfasen oppnår bedre fôrutnyttelse og vekst spesielt gjennom høstperioden
  • Slik fôringsstrategi gjennom sjøfasen fører til mindre avleiring av fett i innvoller og gir derfor høyere slakteutbytte
  • Selv om en proteinrik fôrstrategi er dyrere sammenlignet med vanlig benyttet høy-fett fôrstrategi, viser beregninger at både kortere produksjonstid, bedre fôrutnyttelse og høyere slakteutbytte gir en økonomisk gevinst for oppdretter.

Det at forsøkene har vært gjennomført i storskala og gjennom hele sjøfasen har vært avgjørende for å få frem den viktige dynamikken i samspillet mellom fôrsammensetning og laksens biologi.

Rúni Weihe disputerer den 13. desember ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU.