FoU

Se alle artikler

Vil finne den optimale måten å produsere laks på

«Dette er et omfattende spørsmål, men man vil få svært ulike svar hos ulike oppdrettere», mener fire aktører som nå skal forske på et beslutningsstøttesystem.

– Vi finner nok ikke den optimale metoden, men håper og tror at vi kommer et stykke på vei, sier prosjektleder Sven Jørund Kolstø til IntraFish.

Det er Trondheim-selskapet Optoscale som skal lede det 12,1 millioner kroner store prosjektet, som også inkluderer NTNU, Biomar og Letsea, viser dokumenter IntraFish har fått innsyn i. Sven Jørund Kolstø, daglig leder i Optoscale, er prosjektleder, samt administrativ ansvarlig i prosjektet.

«Fish Farm Support»

Prosjektets ambisjon er å utvikle et beslutningsstøtteverktøy som ved input av tilgjengelige data fra oppdrettere skal kunne gi anbefalinger om type fôr, mengde og regime for å få laksen til å vokse raskere. Det har fått prosjektnavnet «Fish Farm Support».

«Burde man fôre mest mulig tidlig på dagen? Burde man splitte fiskegrupper? Er det nødvendig å overfôre for å sikre best mulig vekst? Oppdrettere står ovenfor valg i hverdagen som har stor implikasjon både på produksjonen, og til dels miljøet. Det er ikke mulig å produsere laks 100 % optimalt, men det er dokumentert omstendigheter og driftsformer som vesentlig forbedrer veksten til laks», heter det i en kontrakt Optoscale og Norges forskningsråd har inngått om prosjektet.

Ambisiøst

Arbeidet med prosjektet har startet, selv om formell oppstart og første utbetaling av støtte først skjer etter sommeren, sier Kolstø.

– Dette er et spennende og veldig ambisiøst prosjekt, sier han.

Kolstø sier at «alle vet» at laksen av og til vokser mye raskere enn hva modellene skulle tilsi.

– Vi ønsker å få litt mer etterprøvbar kunnskap om grunner til det. Hvis vi roter litt bort i flere sannheter der, er det mye å hente. Vi tror at inntil 50 prosent raskere vekst kan være mulig, noe vi av og til ser både i forsøk og kommersielle merder. Hvorfor skjer det, og hvordan kan vi reprodusere det, vil vi forsøke å finne ut mer om.

Offentlig støtte på 6,1 millioner kroner

Forskningsrådet bidrar med totalt 6,1 millioner til prosjektet, som etter planen skal gå over tre år. I tillegg bidrar de fire partnerne med totalt 6,05 millioner kroner, hvorav Optoscale har over halvparten.

Prosjektet har seks delmål:

 1. Samle inn og strukturere relevante datakilder
 2. Etablere etterprøvbare hypoteser for hvordan man kan (og bør) endre fôrvariable som følge av observerte data, dette med bakgrunn i tilgjengelig kunnskap og litteratur på området
 3. Utvikle ny sensorikk/algoritmer for pelletdeteksjon og fiskens adferd
 4. Teste hypoteres etablert i (2) på små merder for hurtig å kunne iterere og endre hypotesene Mål: ende opp med tilsynelatende sterke hypoteser som kan testes i stor skala
 5. Teste etablerte hypoteres på helt utsett i stor merde, med kontrollgrupper. Mål: forbedre vekst i forhold til kontroll med 5 prosent.
 6. Revidere beslutningsstøttesystem gitt resultatet fra langtidsstudie i (5)

– Finnes ikke etterprøvbar kunnskap

Ifølge avtaledokumentet finnes det ikke etterprøvbar kunnskap som sier hvordan oppdrett bør drives, gitt omgivelsesvariabler.

«Dette prosjektet tar sikte på å gjøre noe med det – gjennom å kombinere bransjeledende kunnskap på biomassemåling – måling av fiskens vekst – og dyp kunnskap innen fiskebiologi og fôr, skal man etablere beslutningsstøtteverktøy som gjør det mulig for oppdrettere å gjøre informerte valg av eksempelvis fôr -mengde, – type, -regime, gitt de forutsetninger som er til stede i form av temperatur, sykdom, vekst, med mer», heter det.

Ulike arbeidsoppgaver

Ifølge prosjektbeskrivelsen skal samarbeidspartnerne delta med blant annet;

NTNU:

 • Tilpasse vekstformel til tilgjengelige datakilder
 • Delta i planlegging av forsøk og evaluering av resultater

Fôrprodusenten Biomar:

 • Planlegge forsøk, delta i utforming av forsøk og delta i vurdering av resultater
 • Leverer fôr som inngår i forsøkene

Teknologiselskapet Optoscale:

 • Maskinsynkompetanse for nye algoritmer
 • Dataanalyse for vurdering av resultater
 • Delta i vurdering av resultater, samt oppfølging av utstyr på daglig basis
 • Skal også stille med biomassemåler og annet utstyr

Letsea:

 • Gjennomføring av forsøk
 • Oppdrettsfaglig kompetanse for å vurdere planlagte forsøkt, samt delta i vurdering av resultater
 • Stiller med forsøkslokaliteter, båt og mannskap

Prosjektet startet opp med innsamling av data i første kvartal i år. Etter planen skal testing liten skala skje i tredje kvartal 2019 til første kvartal 2020, mens tester i storskala pågå fra andre kvartal 2020 til og med tredje kvartal 2020. Prosjektet skal ferdigstilles tredje kvartal 2021.

Største kostnad i prosjektet er personal- og indirekte kostnader.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.